Hur vill Flat Pyramid Övervaka innehåll på webbplatsen?

Hur vill Flat Pyramid Övervaka innehåll på webbplatsen?

Flat Pyramid använder olika mekanismer för att göra distribution av olagligt eller obscent innehåll nästan omöjligt.

Produkter som bryter mot vår policy kommer att tas bort omedelbart och medlemmar som publicerar produkterna kommer att förbjudas. Medlemmar uppmuntras också att flagga innehåll som de anser bryter mot upphovsrätt och / eller obscent.

Kom ihåg detta: Att distribuera upphovsrättsskyddat material är en mycket dyr brottslighet.